CallBoy Trai gọi nổi bật

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Khu Vực

Click Xem Chi Tiết
1.200 ->1500k
Việt SG789 callboy massage ngoan ngoãn

Việt SG789 callboy massage ngoan ngoãn

Năm sinh: 1990   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ổn
 
Click Xem Chi Tiết
1200k->1.500k
Nam sg788 callboy trai thẳng râu ria lông lá chiều khách

Nam sg788 callboy trai thẳng râu ria lông lá chiều khách

Năm sinh: 1991   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:hàng 18cm cong lên như trái chuối
 
Click Xem Chi Tiết
Sơn SG783 Boy gym mat xa nam chuyên nghiệp

Sơn SG783 Boy gym mat xa nam chuyên nghiệp

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:binh thường không to
 
Click Xem Chi Tiết
1.000k
Minh SG784 trai lông lá miền trung làm callboy sài gòn ( nhiệt tình )

Minh SG784 trai lông lá miền trung làm callboy sài gòn ( nhiệt tình )

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:16cm
 
Click Xem Chi Tiết
Dương SG776 hot boy trắng trẻo đẹp trai

Dương SG776 hot boy trắng trẻo đẹp trai

Năm sinh:   Giới tính:BOT và TOP   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Dino SG775 Boy mình dây căt to dài khủng

Dino SG775 Boy mình dây căt to dài khủng

Năm sinh:   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Đoàn Phương SG287 1m76-68kg ca sỹ bất đắc dĩ đi làm trai gọi

Đoàn Phương SG287 1m76-68kg ca sỹ bất đắc dĩ đi làm trai gọi

Năm sinh: 1991   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Hoàng SG753 1m75-62kg. Trai thẳng hàng cực khủng 19cm.( top bot chơi hết)

Hoàng SG753 1m75-62kg. Trai thẳng hàng cực khủng 19cm.( top bot chơi hết)

Năm sinh:   Giới tính:Nam   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tài SG749 Boy xi tin massage chuyên nghiệp

Tài SG749 Boy xi tin massage chuyên nghiệp

Năm sinh: 1   Giới tính:Nam   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Minh SG228 boy gym (Hàng khủng)

Minh SG228 boy gym (Hàng khủng)

Năm sinh:   Giới tính:   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tài SG748 Boy menly chịu chơi

Tài SG748 Boy menly chịu chơi

Năm sinh: 1998   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Khôi SG747 1m77-69kg chơi tốt (top)

Khôi SG747 1m77-69kg chơi tốt (top)

Năm sinh:   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Khanh SG448 boy thư sinh mặt đẹp chiều khách

Khanh SG448 boy thư sinh mặt đẹp chiều khách

Năm sinh: 1998   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Lâm SG739 Body Gym 1m74-68kg (top bot chơi hết) mat xa tốt

Lâm SG739 Body Gym 1m74-68kg (top bot chơi hết) mat xa tốt

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
1.000k
Quốc Bảo SG734 hot boy 1m70-59kg (bot) massage tốt

Quốc Bảo SG734 hot boy 1m70-59kg (bot) massage tốt

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Huy SG733 trai menly 1m70-65kg (top bot) Hàng khủng

Huy SG733 trai menly 1m70-65kg (top bot) Hàng khủng

Năm sinh:   Giới tính:BOT và TOP   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Hải Đăng SG732 1m81-83kg Trai thẳng (top) mat xat tốt. SN: 1989

Hải Đăng SG732 1m81-83kg Trai thẳng (top) mat xat tốt. SN: 1989

Năm sinh: 1989   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Tùng SG731 Trai Bắc thẳng menly 1m70-65kg (top) mat xa tốt

Tùng SG731 Trai Bắc thẳng menly 1m70-65kg (top) mat xa tốt

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Thịnh Luois SG726 1m74-69kg Massage tốt (top-bot) Cặc cự to 20cm

Thịnh Luois SG726 1m74-69kg Massage tốt (top-bot) Cặc cự to 20cm

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Thinh SG721 1m75-68kg (top-bot chơi tốt) Cặc bự, mat xa good

Thinh SG721 1m75-68kg (top-bot chơi tốt) Cặc bự, mat xa good

Năm sinh: 1994   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Cường SG720 1m72-70kg (chơi top-bot ok) SN1991

Cường SG720 1m72-70kg (chơi top-bot ok) SN1991

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Khang SG424 1m81 -70kg hàng dài (top&bot)

Khang SG424 1m81 -70kg hàng dài (top&bot)

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Duy SG706 Boy gym good body 1m75-74kg (top-bot) hàng to

Duy SG706 Boy gym good body 1m75-74kg (top-bot) hàng to

Năm sinh:   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Thạch SG704 1m77 -70kg hàng to (top-bot) SN:1994

Thạch SG704 1m77 -70kg hàng to (top-bot) SN:1994

Năm sinh: 1994   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Hoài SG698. 1m70-52kg (cent) massage tốt

Hoài SG698. 1m70-52kg (cent) massage tốt

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Khanh SG696 1m72-55kg (top) SN: 1992

Khanh SG696 1m72-55kg (top) SN: 1992

Năm sinh: 1992   Giới tính:GAY   Làm:TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Đạt SG695 1m73-65kg (top-bot) SN: 1996

Đạt SG695 1m73-65kg (top-bot) SN: 1996

Năm sinh: 1996   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Thắng SG694 1m77-71kg massage tốt (top-bot)

Thắng SG694 1m77-71kg massage tốt (top-bot)

Năm sinh: 1994   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Quang SG693 hot boy 1m73-72kg (top-bot) matxa tốt. SN:1997

Quang SG693 hot boy 1m73-72kg (top-bot) matxa tốt. SN:1997

Năm sinh: 1997   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Việt HN113  1m85 -77kg (top-bot) SN:1998 matxa tốt

Việt HN113 1m85 -77kg (top-bot) SN:1998 matxa tốt

Năm sinh: 1998   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Hy HN110. 1m77-67kg (top-bot) SN:1993

Hy HN110. 1m77-67kg (top-bot) SN:1993

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Nhựt SG677 1m72-67kg (top-bot) massage tốt. SN:2000

Nhựt SG677 1m72-67kg (top-bot) massage tốt. SN:2000

Năm sinh: 2000   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Minh SG674 boy râu ria lông lá (top-bot) massage ok

Minh SG674 boy râu ria lông lá (top-bot) massage ok

Năm sinh: 1997   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Hiếu SG394 1m85 75kg menly model hàng khủng

Hiếu SG394 1m85 75kg menly model hàng khủng

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:hàng to dài
 
Click Xem Chi Tiết
Phúc SG663 (top&bot) matxa tốt

Phúc SG663 (top&bot) matxa tốt

Năm sinh: 1993   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Việt SG656 menly trai thẳng 1m75 -75kg (top & bot)

Việt SG656 menly trai thẳng 1m75 -75kg (top & bot)

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Hưng SG655 1m80- 70kg 21t (top&bot) ku to dài 18cm

Hưng SG655 1m80- 70kg 21t (top&bot) ku to dài 18cm

Năm sinh: 1998   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ku to dài 18cm
 
Click Xem Chi Tiết
Cao Tiến SG003 1m82-74kg (top&bot) hàng khủng

Cao Tiến SG003 1m82-74kg (top&bot) hàng khủng

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Đạt SG052 hot boy 1m73-63kg (top-bot good)

Đạt SG052 hot boy 1m73-63kg (top-bot good)

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Quân SG620

Quân SG620

Năm sinh: 1994   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
hùng SG616 massgae tay nghề tốt, cứng top menly trai thẳng

hùng SG616 massgae tay nghề tốt, cứng top menly trai thẳng

Năm sinh: 1994   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tuấn HN096 hot boy ku to 17cm biết maxa ku

Tuấn HN096 hot boy ku to 17cm biết maxa ku

Năm sinh: 1999   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Minh SG589 hot boy hàng to 1m78 -72kg (top&bot)

Minh SG589 hot boy hàng to 1m78 -72kg (top&bot)

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tuấn SG570 body gym 1m72 - 60kg (top&bot) massage tốt

Tuấn SG570 body gym 1m72 – 60kg (top&bot) massage tốt

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tuấn SG556 1m71- 60kg , 25t.  Hot boy Top&bot (hàng cực khủng)

Tuấn SG556 1m71- 60kg , 25t. Hot boy Top&bot (hàng cực khủng)

Năm sinh: 1994   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
model SG543 1m75 69kg (Hàng khủng)

model SG543 1m75 69kg (Hàng khủng)

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Hùng SG533 1m80- 71kg menly

Hùng SG533 1m80- 71kg menly

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Khôi SG439  1m 78- 72kg . Hàng to. Top&bot

Khôi SG439 1m 78- 72kg . Hàng to. Top&bot

Năm sinh: 1994   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Call boy sg

Tùng SG502 hot boys

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Toàn SG486 1m75 - 67kg

Toàn SG486 1m75 – 67kg

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Phong SG473

Phong SG473

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Đông SG469 menly 1m74 -68kg

Đông SG469 menly 1m74 -68kg

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Đạt SG459 1m81 -75kg top&bot(hàng khủng)

Đạt SG459 1m81 -75kg top&bot(hàng khủng)

Năm sinh: 1994   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Triều Ân SG089 1m77 67kg 22t ( hàng cực khủng)

Triều Ân SG089 1m77 67kg 22t ( hàng cực khủng)

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Tân menly SG452 1m71 - 62kg

Tân menly SG452 1m71 – 62kg

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Khôi SG439 1m78 -77kg hàng to

Khôi SG439 1m78 -77kg hàng to

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Duy SG425

Duy SG425

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Phong SG411 boy menly

Phong SG411 boy menly

Năm sinh:   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Toàn SG072

Toàn SG072

Năm sinh:   Giới tính:Bi   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tiến SG372 menly

Tiến SG372 menly

Năm sinh: 1990   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết

Dũng SG322 model (hàng khủng)

Năm sinh:   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết

Ken SG073

Năm sinh:   Giới tính:Nam   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
800k
Phong hot boy SG194

Phong hot boy SG194

Năm sinh:   Giới tính:   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Minh NHật SG012 trai thăng menly

Minh NHật SG012 trai thăng menly

Năm sinh: 1990   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Linh boy SG330 1m74 68kg  24t( Đoạt giải Hàng khủng vô địch Việt Nam 2015 và 2016

Linh boy SG330 1m74 68kg 24t( Đoạt giải Hàng khủng vô địch Việt Nam 2015 và 2016

Năm sinh:   Giới tính:Nam   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài