CallBoy Trai gọi nổi bật

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Click Xem Chi Tiết
callboy

Khu Vực

Click Xem Chi Tiết
1500k
Harry SG806 - Boy đẹp trai siêu bottom

Harry SG806 – Boy đẹp trai siêu bottom

Năm sinh: 1997   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
1000-1200k
Bin SG805 - Callboy Dễ thương hàng dài

Bin SG805 – Callboy Dễ thương hàng dài

Năm sinh: 1998   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To dài
 
Click Xem Chi Tiết
1200-1500k
Ti SG804 - Trai thẳng chuyển nghề Callboy

Ti SG804 – Trai thẳng chuyển nghề Callboy

Năm sinh: 1990   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
1000-1200k
Hiếu SG803 -  Boy thư sinh đẹp trai hàng to

Hiếu SG803 – Boy thư sinh đẹp trai hàng to

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
1.200->1.500K
Tuấn SG802 Trai bắc tập gym hàng khủng đụ khỏe

Tuấn SG802 Trai bắc tập gym hàng khủng đụ khỏe

Năm sinh: 1997   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:hàng bự
 
Click Xem Chi Tiết
Hùng SG801 Callboy gym mình dây đến từ hải phòng

Hùng SG801 Callboy gym mình dây đến từ hải phòng

Năm sinh:   Giới tính:Trai thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
Huy SG657 body đẹp (bottom) Mông to chơi căng đét

Huy SG657 body đẹp (bottom) Mông to chơi căng đét

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:ổn
 
Click Xem Chi Tiết
1.000 ->1.500k
Thế SG800 Trai thẳng cu to chơi khỏe

Thế SG800 Trai thẳng cu to chơi khỏe

Năm sinh: 1995   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:khủng
 
Click Xem Chi Tiết
1.000->1.500k
Trường SG799 callboy massage tay nghề

Trường SG799 callboy massage tay nghề

Năm sinh: 1989   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:15cm
 
Click Xem Chi Tiết
Khả SG798 Hlv thể hình dâm đãng

Khả SG798 Hlv thể hình dâm đãng

Năm sinh: 1992   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:to dài 17cm
 
Click Xem Chi Tiết
1.100K ->1.500K
Toàn SG797 Nhiệt tình vơi khách Dể thương hoà đông vui vẻ

Toàn SG797 Nhiệt tình vơi khách Dể thương hoà đông vui vẻ

Năm sinh: 1995   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:dài không to
 
Click Xem Chi Tiết
1000k-1200k
Bảo SG796 Hot boy siêu ku te

Bảo SG796 Hot boy siêu ku te

Năm sinh: 1997   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:Dài
 
Click Xem Chi Tiết
1000-1200k
Thắng SG795 Boy Menly Chịu chơi

Thắng SG795 Boy Menly Chịu chơi

Năm sinh: 1996   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
1.000k
Huy SG793 boy teen mình dây khoe cu

Huy SG793 boy teen mình dây khoe cu

Năm sinh: 1999   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:dài khá
 
Click Xem Chi Tiết
1.100->1.500k
Quân SG792 Callboy massage ngoan ngoãn hiền lành

Quân SG792 Callboy massage ngoan ngoãn hiền lành

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:to dài 17cm
 
Click Xem Chi Tiết
1.000-1.200k
An SG791 trai gọi menly show hàng ku dài chuyên top

An SG791 trai gọi menly show hàng ku dài chuyên top

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
1.000->1.200k
Thịnh SG790 Callboy massage cứng cặt to khủng

Thịnh SG790 Callboy massage cứng cặt to khủng

Năm sinh: 1997   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:to dài cực khủng
 
Click Xem Chi Tiết
1.200k
Trí SG490 boy Gym chiều khách chơi nẩy

Trí SG490 boy Gym chiều khách chơi nẩy

Năm sinh: 1993   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:to
 
Click Xem Chi Tiết
1.200 ->1500k
Việt SG789 callboy massage ngoan ngoãn

Việt SG789 callboy massage ngoan ngoãn

Năm sinh: 1990   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ổn
 
Click Xem Chi Tiết
1200k->1.500k
Nam sg788 callboy trai thẳng râu ria lông lá chiều khách

Nam sg788 callboy trai thẳng râu ria lông lá chiều khách

Năm sinh: 1991   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:hàng 18cm cong lên như trái chuối
 
Click Xem Chi Tiết
1.000k-1.200k
Phú SG787 Trai thẳng khoecu Bự 20cm dâm đãng

Phú SG787 Trai thẳng khoecu Bự 20cm dâm đãng

Năm sinh: 1995   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ku to dài 20cm
 
Click Xem Chi Tiết
Sơn SG783 Boy gym mat xa nam chuyên nghiệp

Sơn SG783 Boy gym mat xa nam chuyên nghiệp

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:binh thường không to
 
Click Xem Chi Tiết
1.500k
Tùng SG786 trai thẳng Ku to dài chịu chơi. Tình cảm

Tùng SG786 trai thẳng Ku to dài chịu chơi. Tình cảm

Năm sinh: 1991   Giới tính:Bisexua   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ku to dài
 
Click Xem Chi Tiết
1.000 k
NAM SG785 BOY TRAI THẲNG CHIỀU KHÁCH

NAM SG785 BOY TRAI THẲNG CHIỀU KHÁCH

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:khủng
 
Click Xem Chi Tiết
1.000k
Minh SG784 trai lông lá miền trung làm callboy sài gòn ( nhiệt tình )

Minh SG784 trai lông lá miền trung làm callboy sài gòn ( nhiệt tình )

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:16cm
 
Click Xem Chi Tiết
1000000
Teemo SG782 boy bot dễ thương

Teemo SG782 boy bot dễ thương

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:hàng dài
 
Click Xem Chi Tiết
Dũng SG780 Trai thẳng massage

Dũng SG780 Trai thẳng massage

Năm sinh: 1995   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:hàng tạm ổn
 
Click Xem Chi Tiết
1000k
Phúc SG779 Callboy massage

Phúc SG779 Callboy massage

Năm sinh: 1994   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:hàng to dài khủng
 
Click Xem Chi Tiết
1.000->1.200k
Nguyên SG417 Callboy gym chơi nhiệt tình cực sướng

Nguyên SG417 Callboy gym chơi nhiệt tình cực sướng

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ổn đủ sài
 
Click Xem Chi Tiết
Phúc SG778 Boyxitin trắng trẻo ku to

Phúc SG778 Boyxitin trắng trẻo ku to

Năm sinh: 1999   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:ku to dài 19cm
 
Click Xem Chi Tiết
1.000 ->1.500k
Cường SG675 body gym . Trai thẳng menly (top-bot) massage ok

Cường SG675 body gym . Trai thẳng menly (top-bot) massage ok

Năm sinh: 1992   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
1000->1.200k
Huy SG741 1m74-68kg boy xitin Lông lá chịu chơi

Huy SG741 1m74-68kg boy xitin Lông lá chịu chơi

Năm sinh: 1997   Giới tính:GAY   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Dương SG776 hot boy massage trắng trẻo đẹp trai

Dương SG776 hot boy massage trắng trẻo đẹp trai

Năm sinh:   Giới tính:Trai thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:
 
Click Xem Chi Tiết
HLV Gymer SG762 trai thẳng Body to đô Đẳng cấp callboy

HLV Gymer SG762 trai thẳng Body to đô Đẳng cấp callboy

Năm sinh: 1995   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ổn
 
Click Xem Chi Tiết
Dino SG775 Boy mình dây căt to dài khủng

Dino SG775 Boy mình dây căt to dài khủng

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
SG774  Siêu mẫu Boy Tây Mỹ Hàng khủng to đô

SG774 Siêu mẫu Boy Tây Mỹ Hàng khủng to đô

Năm sinh: 1995   Giới tính:Nam   Làm:BOT   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
liên hệ
Khánh Nguyễn SG446 siêu mẫu chơi dâm chiều khách cực sướng

Khánh Nguyễn SG446 siêu mẫu chơi dâm chiều khách cực sướng

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
An SG773 HLV Boy Gym trai thẳng massage tốt chơi nhiệt tình

An SG773 HLV Boy Gym trai thẳng massage tốt chơi nhiệt tình

Năm sinh: 1996   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Sang SG757 HLV Gym boy man Hàng khủng chơi dâm

Sang SG757 HLV Gym boy man Hàng khủng chơi dâm nhiệt tình

Năm sinh: 1994   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài khủng
 
Click Xem Chi Tiết
Quý SG719 Boy Gym trai thẳng To Đô đẳng cấp trai gọi

Quý SG719 Boy Gym trai thẳng To Đô đẳng cấp trai gọi

Năm sinh: 1994   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ổn k to
 
Click Xem Chi Tiết
1.200k
Hùng SG772 Boy gym chuyên top masage body ấn huyệt

Hùng SG772 Boy gym chuyên top masage body ấn huyệt

Năm sinh: 1995   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:dài k to
 
Click Xem Chi Tiết
4.000 K
Siêu model SG265 Trai gọi Đẹp trai chơi chiều khách

Siêu model SG265 Trai gọi Đẹp trai chơi chiều khách

Năm sinh: 1988   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:không to
 
Click Xem Chi Tiết
1.000->1.200k
Lâm SG155 Boy Gym (Hàng to) chơi nhiệt tình

Lâm SG155 Boy Gym (Hàng to) chơi nhiệt tình

Năm sinh:   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To Dài
 
Click Xem Chi Tiết
1.200K
Hot boy Anh Tài SG110 đẹp trai trắng trẻo chơi nhiệt tình

Hot boy Anh Tài SG110 đẹp trai trắng trẻo chơi nhiệt tình

Năm sinh: 1997   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:đủ sài
 
Click Xem Chi Tiết
Khang SG771 trai thẳng gym 1m71-68kg (top bot) SN1998

Khang SG771 trai thẳng gym 1m71-68kg (top bot) SN1998

Năm sinh: 1998   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
1.000K
Toshiro SG770  đi khách chịu chơi

Toshiro SG770 đi khách chịu chơi

Năm sinh: 1992   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To
 
Click Xem Chi Tiết
1.000k
Hùng SG769 1m77-72kg trai thẳng Boy men cặt to

Hùng SG769 1m77-72kg trai thẳng Boy men cặt to

Năm sinh: 1993   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To cực khủng
 
Click Xem Chi Tiết
Sơn SG296 HLV Gym to đô chuyển nghề làm callboy

Sơn SG296 HLV Gym to đô chuyển nghề làm callboy

Năm sinh: 1995   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:ổn không to
 
Click Xem Chi Tiết
1.000K
Đoàn Phương SG287 1m76-68kg ca sỹ bất đắc dĩ đi làm trai gọi

Đoàn Phương SG287 1m76-68kg ca sỹ bất đắc dĩ đi làm trai gọi

Năm sinh: 1991   Giới tính:GAY   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Tạm nghỉ
Long SG768 menly trai thẳng 1m72 -68kg (top) massage tốt nhiệt tình SN:1990

Long SG768 menly trai thẳng 1m72 -68kg (top) massage tốt nhiệt tình SN:1990

Năm sinh:   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết
Cường SG767 Boy Gym Chuyên Massage ấn huyệt

Cường SG767 Boy Gym Chuyên Massage ấn huyệt

Năm sinh: 1990   Giới tính:Trai Thẳng   Làm:BOT và TOP   Hàng hóa:To, Dài
 
Click Xem Chi Tiết